A- A A+

De doelstellingen het Vilvoords Zilverpunt

Zilverpunt - Vilvoorde - HomeVzw het Vilvoords Zilverpunt is een sociaal-economisch thuiszorginitiatief. Als sociaal-economische organisatie streeft Zilverpunt 2 doelstellingen na. Door het creëren van bijkomende en kwaliteitsvolle tewerkstelling organiseren we immers nieuwe maatschappelijk relevante dienstverlening zodat de mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Onze 55 medewerkers en 18 vrijwilligers vinden hier een job op maat.  Zilverpunt is van onderuit gegroeid en dan ook méér dan de klassieke thuiszorg.  Samen zorgen we er voor dat bijna 1000 Vilvoordse senioren, chronisch zieken en personen met een handicap wekelijks extra hulp op maat aan huis krijgen.

Met de opbrengsten van de ene dienst kunnen andere diensten aan sociaal tarief worden aangeboden. Het is dus dankzij bijvoorbeeld de groei van de poetsdienst dat er een betaalbare klusjesdienst kan blijven bestaan en we ook steeds meer diensten kunnen organiseren. 

Onder het motto “Samenredzaamheid helpen we elkaar”!  Klanten, personeelsleden en vrijwilligers, elke schakel van ons Zilverpunt is even belangrijk. Ontdek hier ons aanbod en neem gerust contact met ons op. U komt op de eerste plaats, want Zilverpunt bestaat er dan ook dankzij U!

Onze waarden

 • Respect
 • Duurzaamheid
 • Discretie
 • Positivisme

Wat mag u van ons verwachten?

U mag verwachten van onze medewerkers dat zij:

 • vriendelijk en attent zijn voor u en uw wensen
 • respect hebben voor uw privé-leven
 • eerlijk zijn
 • zich houden aan het beroepsgeheim
 • uw zelfstandigheid ondersteunen
 • steeds afrekenen met betaalbewijzen wanneer ze voor u boodschappen doen

Wat mogen wij van u verwachten?

Wij verwachten dat u:

 • onze medewerkers vriendelijk en met respect behandelt
 • onze medewerkers af en toe wat rust gunt
 • zorgt voor veilige en hygiënische werkomstandigheden
 • geen grove taal hanteert
 • zich geen seksuele intimidaties veroorlooft
 • onze medewerkers geen geld of geschenken aanbiedt
 • zorgt voor voldoende contant geld als onze medewerkers boodschappen voor u doen
 • uw regioverantwoordelijke als contactpersoon met thuiszorg vleminckveld aanspreekt

Beknopte historiek van het Zilverpunt

Vzw Het Vilvoords Zilverpunt werd in 2004 onder impuls van toenmalig voorzitter Hans Bonte opgericht met een tweevoudig sociaal doel:

 • Bijkomende aanvullende thuiszorgdiensten organiseren, complementair met het bestaande aanbod
 • Bijkomende tewerkstelling creëren voor kansengroepen

Het bestuur wordt uitgemaakt door de stichtende leden: Stad Vilvoorde, OCMW Vilvoorde, PWA Vilvoorde en een afvaardiging van de lokale thuiszorgorganisaties.
Zilverpunt vond naast werkingsmiddelen van Stad Vilvoorde doorheen de jaren ook projectsubsidies bij POD Maatschappelijke Integratie, Provincie Vlaams Brabant, Steunpunt Werk en Sociale economie, Koning Boudewijnstichting, Nationale Loterij en het Delhaizefonds.  Waarvoor onze oprechte dank.

Achtereenvolgens zagen de volgende diensten en acties het levenslicht:

 • Actie Valpreventie
 • Klusjesdienst
 • Poetsdienst
 • Boodschappendienst
 • Energiesnoeiers
 • Grote kuis
 • Mindermobielencentrale Zilvermobiel
 • Samen naar de markt (busje)
 • Poezewoef
 • Woningoppas
 • Sneeuwruimen
 • Zilvergazet
 • Herfstbladeren kuisen
 • Onkruid op de oprit
 • Vervoer en begeleiding bij het boodschappen doen

Jaarverslag 2015

Bekijk hier het jaarverslag van 2015 voor AV Zilverpunt.

 

Zilvergazet

Download hier onze zilvergazet.

Heeft u nog goede ideeën, complementair aan het bestaande thuiszorgaanbod?  Heeft u elders een initiatief leren kennen dat u laaiend enthousiast maakte?  Laat het ons vooral weten!

Back to Top